اينكه در زمان آميزش بدن زن و شوهر نسبت به هم چه وضعى بايد داشته باشد موضوعى است كه زوجين بايد به آن توجه داشته باشند. پزشكان روشهاى متفاوتى را پيشنهاد مى‏كنند اما اينكه زن و شوهر چه وضعى را بايد انتخاب كنند بستگى به شرايط خاص دارد كه زن و شوهر مى‏توانند روشهاى متفاوت را امتحان كرده و روشى را كه براى دو طرف داراى لذت بيشترى مى‏باشد، انتخاب كنند.

 مرد يا آلتى دارد كوتاه و قطور يا دراز و نازك يا قطور و دراز و يا كوتاه و نازك كه اكثرا دو نوع است كوتاه قطور يا نازك دراز؛ مهبل زن نيز ممكن است گشاد و دراز يا گشاد و كوتاه يا باريك و دراز و يا باريك و كوتاه باشد كه زن مى‏تواند بر حسب اندازه آلت مرد مهبل خود را آماده پذيرش نمايد تا رابطه جنسى به سر حد امكان لذت بخش بوده و هر دو به اوج لذت جنسى برسند.

 مثلا مردى كه آلت دراز و باريك دارد از مهبلى گشاد و كوتاه خوشش نمى‏آيد براى جلوگيرى از اين ناراحتى اگر زانوهاى زن كه در زير مرد است كمى تا شود و اندكى رانها به طرف شكم بالا آيد طول مهبل كم مى‏شود.

 اين وضع براى آبستن شدن بهترين طريق براى هر نوع آلتى به خصوص براى آلت قطور و كوتاه‏مى‏باشد. و همين طور براى شب زفاف و برداشتن پرده بكارت نوع اختصاصى مى‏باشد البته به اين وضع در آمدن براى زنى كه آبستن است يا دهانه رحمش زخم يا آزردگى دارد و يا رحمش پايين افتاده يا زن مايل است كليتوريسش با مالش دستگاه تناسلى مرد تحريك شود ممنوع مى‏باشد.

 اگر زن خواست براى آلت دراز و باريك مرد آمادگى يابد، بايد پاها را بكشد و از يكديگر كمى باز نگهدارد و بالشتى زير كمر بگذارد و اگر نه دستهاى خود را زير كمر بگذارد تا مهبلى كشيده و تنگ پيدا نمايد. اين حالت براى زنانى كه زياد زاييده و يا سردمزاجند وضع خوبى است. بطور كلى اگر زانوها از زمين بلند شود و رانهابر شكم برگردد مهبل كوتاه مى‏شود حتى اگر پاها بر دوش مرد گذاشته شود.

 گاهى اوقات نيز مرد زير قرار گرفته و زن بالا بوده و نقش فعال را بر عهده مى‏گيرد اين اغلب براى زنان پرجست و خيز و فعال و نزد مردانى كه از نظر سنى از زن خيلى بزرگتر مى‏باشند بيشتر ديده مى‏شود زن به هر نحوى كه دوست دارد مى‏تواند حركات دلخواه خود را انجام دهد و خانم‏هاى سردمزاج از اين وضع راضى ترند.

 اما دو عيب قابل توجه در اين وضع ديده مى‏شود يكى آنكه منى از مهبل سرازير مى‏شود و شانس آبستنى كم مى‏شود و آب و رنگ زن را زياد نمى‏كند(با توجه به ساختار شيميايى منى اگر جذب مهبل زن شود در زيبايى زن تاثير دارد) و عيب ديگر آنكه براى مردان زودتر از وضع‏هاى ديگر ناتوانى جنسى به وجود مى‏آورد.

 

پس روشهایی را که می توان نام برد به این شرح است:

1 . روش اول که به وضعیت صورت به صورت مشهور است زن به پشت خوابیده پاها را از هم باز می کند زانوها را خم می کند مرد هم بر زن تکیه نموده به طریقی که قسمت فوقانی بدنش با بدن زن در تماس باشد مرد باید وزن خود را ظوری روی زانوها و دستها یا آرنجهای خود قرار دهد که روی زن نیفتاده و برای هر دو راحت باشد در این حالت دخول کامل انجام گرفته و دهانه رحم تحریک می شود اما کلیتوریس تحریک نمی شود و برای شب زفاف و زنان زود انزال مناسب است.

حالت خمیده پاها می تواند روی شکم زن برگردد یا بر شانه های مرد گذاشته شود یا به دور کمر او حلقه شود در این حال طول مهبل حدود 3 تا 4 سانتی متر کوتاه می شود و سبب ارضا کامل می شود و احتمال آبستنی زیاد است اما برای زن آبستن مورد استفاده قرار نگیرد.

 

 

2.  وضعيت ديگرى كه مى‏توان از آن نام برد روشى است كه مرد بالا باشد و زن به حالت نيمه سجده درآيد و بالشى زير شكم زن قرار گيرد البته در اثر تماس كپل زن به شرمگاهى مرد انزال سريع صورت مى‏گيرد و براى زن آبستن هرگز استفاده نشود و براى مردان چاق نيز مناسب نيست.()

 

 

3.  روش ديگر آن است که زن بالا باشد و پشت وى به طرف سينه مرد باشد در اين روش دخول به سختى انجام مى‏گيرد و كمتر انتخاب مى‏شود اما براى تحريك زن و مالش كليتوريس وى و ماساژ شانه‏ها و گردن و يا گاز گرفتن ملايم نرمه گوش مناسب مى‏باشد.

 

4. روش ديگر آن است كه مرد به پشت خوابيده و پاها را جفت مى‏كند و زن پاها را به طرفين مرد انداخته و روى او مى‏نشيند و يا آنكه زانو زده و كمى به جلو خم مى‏شود و به دستهاى خود تكيه كرده و آلت را در مهبل خود فرو مى‏كند در اين حالت فعاليت بيشتر با زن است دخول كامل است و دهانه رحم تحريك مى‏شود. ()

 

 

5. وضعيت ديگر نيز به اين صورت است كه زن و شوهر هر دو پهلوهايشان بر زمين مى‏باشد(اگر پهلوى راست هر دو بر زمين باشد بهتر است). در اين وضع اغلب دو پاى مرد وسط و پاهاى زن دو طرف پاهاى مرد قرار مى‏گيرد و در عين حال زن بيشتر بدن خود را از زمين جدا كرده و به سينه و شكم مرد تكيه مى‏دهد. امكان آبستنى در اين روش كمتر و براى آنها كه انزال زودرس دارند بهتر است.

 

 6. وضعيت ديگرى نيز قابل شرح است اين است مرد به پهلو بخوابد و زن در كنارش به پشت و پايى كه طرف مرد است را بالا ببرد يا بر روى لگن و پهلوى مرد قرار دهد و پاى ديگر زن بين دو پاى مرد نگهدارى گردد و اين روش براى زن آبستن بى خطر است.

 

 

 7. روش ديگر نيز آن است كه زن و مرد روبروى هم به پهلو دراز كشيده و دخول را انجام مى‏دهند كه در اين حالت امكان بوسه نيز فراهم مى‏شود كه نقش اساسى در آميزش دارد و براى دوره آبستنى مناسب است.

 

 8. حالت تكيه به پشت طورى كه زن كنار تختخواب نشسته پاها را آويزان كرده و به عقب روى آرنجهاى خود تكيه داده و يا اصلا مى‏خوابد مرد بين پاهاى او قرار گرفته و دخول را انجام مى‏دهد براى امكان چند بالش هم زير لگن مى‏گذارند. مقدار دخول متناسب با عقب رفتن زن است كليتوريس تحريك مى‏شود، آلت به سهولت وارد مى‏گردد و براى شب زفاف و برداشتن پرده بكارت وضع خوبى است.

 

 9. مرد روی صندلی نشسته و زنرا از عقب تنگ در آغوش می گیرد و به این ترتیب دخول انجام می دهد که در این حالت کلیتوریس و دهانه رحم  به وسیله آلت تحریک نمی شود ولی برای تحریک پستان و کلیتوریس با دست مناسب است و خستگی زود فرا می رسد .

 

10.  وضعيت ديگر آن است كه زن و مرد روبروى هم نشسته و دخول انجام مى‏دهند كه در اين روش امكان معازله و نوازش كامل يكديگر وجود دارد.()

 

 

 11. از روش ديگرى نيز كه مى‏توان نام برد اين است كه زن و مرد روبروى هم ايستاده و دخول انجام مى‏دهند كه امكان تحريك پستان و كليتوريس و كپل‏ها با دو دست وجود دارد اما اين روش از نظر اسلام مردود اعلام شده است.

 

 

 

 

در تصاویر زیر نیز روشهای دیگر نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه : موارد  نامبرده جهت آمیزش در مهبل می باشد و آمیزش از طریق مقعد را در جای دیگری توضیح دادیم

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم فروردین ۱۳۸۸ساعت 23:27  توسط علی  |